ดร.ภญ.สุดจิต ล้วนพิชญ์พงศ์ หัวข้อเรื่องที่ได้รับทุน: “บทบาทของอนุพันธุ์ ออกซิเจนที่ว่องไวต่อลักษณะความเป็นเซลล์มะเร็งต้นกำเนิด และการดื้อต่อยาเคมีบำบัดในมะเร็งต่อมน้ำเหลือง” ในงาน The 2016 L’Oréal Thailand 14th ‘For Women in Science’ณ ห้องรอยัล มณียา บอลรูม โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ
Youtube
source

source 2