ศูนย์ความเป็นเลิศทางงานวิจัยสเต็มเซลล์ของศิริราช
เลขที่ 2 โรงพยาบาลศิริราช
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ชั้น 7
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

อีเมล์: siscr.siriraj@gmail.com
โทรศัพท์: 0 2419 2919

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลนักวิจัยแต่ละคนได้จากหน้าประวัติบุคคลากรSiriraj Center of Excellence for Stem Cell Research (SiSCR)
2, Siriraj hospital
Siriraj Center of Excellence in Biomedical Research (SiMR), fl. 7th
Siriraj,  Bangkoknoi
Bangkok, 10700 Thailand

For all general enquiries:
E-mail: siscr.siriraj@gmail.com
Call: +66(0) 2419 2919

To reach individual researchers
Contact information can be found on their biography pages.