บริษัท เมอร์ค จำกัด (ประเทศไทย) กำหนดจัดงาน Young Scientist Award 2013 ในวันที่ 7 ตุลาคม 2013
ณ ห้องประชุมสตางค์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จึงขอเรียนเชิญ คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย เข้าร่วมงานตัดสินผู้เข้ารอบสุดท้ายและประกาศผลรางวัล
ในปีนี้ทางศูนย์ฯ ของเรามี นศ. 2 คนเข้ารอบ 15 คนสุดท้าย คือ น.ส. วิชญาพร คำพรม และ นายธนพล ผลดีเจริญ
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเพียงใจ 0850262771
email: biosciences@merck.co.th ภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2556

รายละเอียดของงาน [ PDF ]