ดร.จันทร์เจ้า ล้อทองพานิชย์ และคณะ ที่ได้รับรางวัลถึงสามรางวัลจากงาน “Seoul International Invention Fair 2019” ที่จัดขึ้น ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ในวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2562 รางวัลที่ได้รับ ได้แก่

  • Silver Prize ผลงาน “CD41 expansion kit”
  • Bronze Prize ผลงาน “Increasing of in vitro platelets production through the activation of Hippo-YAP/TAZ signaling pathway”
  • Special Award จาก Prof.Michat Szota (The President of SPWiR) ผลงาน “CD41 expansion kit”